### สงวนสิทธิการเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ ###

การเปลี่ยนหลอดไฟหน้าของรถยนต์ (Chevrolet Optra)

* คำเตือน เนื่องจากหลอดไฟหน้าของรถยนต์ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นหลอดชนิดหลอดฮาโลเจนจะเสื่อมคุณภาพลงอย่างมากถ้าหากตัวหลอดแก้วมีคราบสกปรกหรือคราบไขมัน ดังนั้นท่านไม่ควรใช้มือจับหรือสัมผัสที่ตัวหลอดแก้วโดยตรง แต่ให้หยิบจับตรงส่วนฐานหลอดที่เป็นโลหะแทน หากจำเป็นต้องสัมผัสถูกตัวหลอดแก้วควรจะใส่ถุงมือผ้าหรือรองมือด้วยกระดาษทิชชู่

** หลอดที่เพิ่งแกะกล่องใหม่ๆ ไม่มีความจำเป็นต้องเช็ดทำความสะอาดเพิ่มเติม

………………………………………………………………………………………………………………….


1. การเปลี่ยนหลอดไฟหน้าในรถยนต์ Chevrolet Optra จำเป็นต้องทำการถอดโคมไฟหน้าออกมาจากเบ้า ตำแหน่งที่ถอดจะมีอยู่ 3 จุดตามภาพโดยใช้บล็อค 6 เหลี่ยมเบอร์ 10 จุดที่ 3 เป็นแหวน 6 เหลี่ยมอยู่ในตำแหน่งที่ถอดยากเล็กน้อย ต้องอาศัยที่ขันบล็อกแบบฉากที่มีแขนยื่น


หลังจากถอดทั้ง 3 จุดออกแล้ว ตัวโคมจะเป็นอิสระ การดึงโคมออกจากเบ้าควรระวังโคมหลุดมือหรือขอบไปขูดถูกสีรถ การดึงให้ใช้ 2 มือประคองแล้วค่อยๆ ขยับทีละนิด ดึงเอาด้านล่างออกมาก่อนในลักษณะเงยขึ้น ตัวโคมจะหลุดออกจากเบ้าอย่างง่ายดาย จากนั้นดึงขั้วต่อสายไฟด้านหลังโคมออก ขั้วสายไฟจะมี 2 จุดคือชุดไฟหลัก (ไฟหรี่, ไฟต่ำ และไฟสูง) และชุดไฟเลี้ยว2. หลอดไฟหน้า (ไฟต่ำ) จะมีฝาปิดกันน้ำเข้าโคมที่ตำแหน่ง A และที่ตำแหน่ง B เป็นฝาปิดเบ้าหลอดไฟสูง ให้ท่านหมุนฝาปิดในทิศทางทวนเข็มเพื่อเปิดฝาปิด A ออก จากนั้นดึงสายไฟที่ต่อเข้าขั้วต่อหลอดไฟต่ำออก ถอดหลอดไฟออกโดยการคลายตัวล็อคหลอดไฟที่เป็นก้านสปริงกด


เปลี่ยนหลอดใหม่เข้าไปแทนที่แล้วเลื่อนก้านกดสปริงเข้าล็อคที่ตำแหน่งเดิม เสียบสายไฟของหลอดไฟต่ำกลับเข้าไป ขยับให้หลอดไฟวางตำแหน่งอยู่ภายในเบ้าหลอด ไม่มีส่วนใดเกยขอบอยู่ (เนื่องจากจะทำให้ท่านไม่สามารถตั้งระดับไฟได้ในภายหลัง) หมุนฝาปิด A ให้เข้าที่ตามเดิม หลังจากนั้นประกอบโคมไฟหน้ากลับเข้าไปตามเดิมโดยทำตามขั้นตอนในข้อที่ 1 ย้อนกลับ

การตั้งระดับไฟหน้าของรถยนต์
1. จอดรถในแนวระนาบ หันหน้ารถเข้ากำแพงในมุมตั้งฉาก ไม่จอดเอียงซ้ายหรือเอียงขวา ระยะห่างจากกำแพงที่เหมาะสมคือระยะ “d” จะอยู่ในช่วงประมาณ 7-10 เมตร วัดระดับความสูงของโคมไฟหน้ารถเป็นระยะ “h” (กึ่งกลางตำแหน่งหลอดไฟโดยประมาณ)
2. สำหรับรถยนต์ Chevrolet Optra ตัวโคมไฟหน้าจะปรับมุมของไฟได้ทั้ง 2 ระนาบ สกรูปรับจุดหนึ่งปรับมุมซ้าย-ขวา อีกจุดหนึ่งปรับมุมสูง-ต่ำ สังเกตบนตัวโคมจะมีสัญลักษณ์กำกับว่าหมุนไปทิศทางใดจะให้ผลอย่างไร3. สังเกตลักษณะของไฟหน้าที่ส่องเข้าหากำแพงตามรูปวาด ตั้ง Alignment ของจุด cutoff (จุดที่แสงหักเหขึ้น) ให้มีตำแหน่งตรงกับกึ่งกลางหลอดไฟต่ำโดยการหมุนสกรูปรับซ้าย-ขวาบนตัวโคมไฟ


สำหรับความสูงของลำแสงหรือ Beam Height ให้อ้างอิงกับตำแหน่ง cutoff ของแสงไฟที่ส่องบนกำแพง หมุนตั้งสกรูปรับสูง-ต่ำที่ตัวโคมให้ได้ระยะ Beam Height ที่เหมาะสม ซึ่งสามารถคำนวณได้จาก ความสูงhลบด้วย 1.3% ของระยะd (การคำนวณควรจะแปลงหน่วยของระยะต่างๆ ให้อยู่ในหน่วยเดียวกัน) ยกตัวอย่างเช่น วัดความสูงของโคมได้ 69 ซม.จอดรถห่างจากกำแพง 10 เมตรหรือ 1,000 ซม. เมื่อคำนวณความสูงของ Beam Height ที่เหมาะสมจะได้เท่ากับ 69 – (1.3% ของ 1,000) = 69 – 13 = 56 ซม. จากพื้นดิน